top of page
Mellansels Tingshus

HISTORIEN
OM TINGSAN

Tingsan är idag en pärla mitt i Anundsjöbygden. För över 100 år sedan uppfördes den vackra byggnaden som ett Tingshus, och har sedan dess genomgått flera förvandlingar och till och med hotats av rivning. 

- Hemtrevlig miljö med lyxig känsla -

Bild på originella Tingshuset1934

Tingshuset1934

TINGSHUSET BYGGS

1912 beslutade länsstyrelsen i Härnösand att ett tingshus skulle uppföras i närheten i Mellansels tågstation. Bygget innehöll tingssal, rum för tjänstgörande personal, arkiv, två fångceller, samt en vaktmästarbostad på två rum och kök. 1917 stod tingshuset klart 1917, men invigningen skedde inte förrän 26 augusti 1918.

Det nya tingshuset innebär en ökad aktivitet i det lilla samhället. Nämndemän, åtalade, och målsägande ökade tillresandet, och fångtransporter blev vardag i Mellansel.

Under den första hösten hålls 12 rättegångar i Mellansel. De flesta brotten som avhandlades speglar den krigstid Europa och Sverige befann sig. Det handlade exempelvis om ransoneringsbrott, och otillåten försäljning av matvaror. 

TINGSHUSET BLIR SKOLA

Redan 1930 har tingshuset gjort sitt som just tingshus, detta efter en omorganisering som flyttade tingsrätten in till Örnskölsdvik.

1932 köpts huset av EFS och redan vid midsommar året därpå startar föreningen Nedre Norrlands kristliga ungdomsskoleförening som startar sin ungdomsskola 1934. 

Verksamheten går bra och behöver mer plats. Under 1936-1937 genomgår därför det gamla tingshuset en stor renovering, där bland annat byggnaden byggs ut, takkupor tas upp och vindsvåningen inreds. Nu rymmer skolan både lektionssalar, kök, gymnastiksal och bostäder.

Tingsan_original2.tif

Tingsan1937

Den moderna matsalen 1975

Den nya moderna matsalen 1975

TINGSAN MODERNISERAS

Efter att ytterligare ha renoverats och byggts om under 50-talet är det på 70-talet dags att modernisera Tingsan och hela skolområdet. Tingsan själv får en tillbyggnad med för tiden hypermodernt kök, samt ett källarplan med klassrum för den nystatade Musiklinjen.

Under åren får skolan det kämpigare med ekonomin, och underhållet av Tingsan blir eftersatt. När det huset under 90-talet drabbas av vattenläckage och översvämning av avloppsvatten verkar rivning vara det enda alternativet. Beslutet om rivning skjuts dock på framtiden på grund av ekonomiska skäl. 

Under 00-talets mitt sker om helomvändning och Mellansels Folkhögskola beslutar sig för att satsa på Tingsan. Byggnaden helrenoveras, byggs ut och omvandlas till vad som idag är Mellansels Hotell & konferens.

Gammvästgården.jpg

RIVNINGSHOT

Skolbyggnaden Västgården som var byggdes på 40-talet och nu är i dåligt skick rivs. Istället byggs en ny modern skolbyggnad i tegel. Denna byggnad står idag kvar och fungerar fortfarande som skolbyggnad åt Mellansels Folkhögskola. Även elevbostäder och personalbostäder byggs till på området.

Under åren får skolan det kämpigare med ekonomin, och underhållet av Tingsan blir eftersatt. När det huset under 90-talet drabbas av vattenläckage och översvämning av avloppsvatten verkar rivning vara det enda alternativet. Beslutet om rivning skjuts dock på framtiden på grund av ekonomiska skäl. 

Gamla västgården

Gamla Västgården till vänster

Gammvästgården.jpg
Renoveringen av Tingsan på 2010-talet

Renovering av Tingsan på 10-talet

UPPRUSTNINGEN

Under 00-talets mitt sker om helomvändning och Mellansels Folkhögskola beslutar sig för att satsa på Tingsan. Skolan behöver en matsal och kök, utan detta kan inte skolan fortsätta sin verksamhet. I samband med att renoveringsbeslutet tas beslutas även att man ska ta vara på hela Tingsans potential genom att skapa en tidstypsik miljö med utrymme för konferens, hotell och rekreation. 

Byggnaden helrenoveras, byggs ut och omvandlas till vad som idag är Mellansels Hotell & konferens.

bottom of page